Geestelyken Rooselaer Ofte Oeffeninge Der Voornaemste Deugden Op De Xv. Mysterien Van Onze Verlossinge... heftetNederlandsk, 2011