Gedenkzuil van den Nederlandschen Krijgsroem in Junij MDCCCXV heftetNederlandsk, 2010