FRE-PHILOSOPHIE DE SOCRATE V02 Ukjent format, 2019