Folkeviser Fornyede I Gammel Stil heftetEngelsk, 2008