Finansovyj analiz v otraslyah i sferah deyatel'nosti. Zhivotnovodstvo heftetRussisk, 2016