Facsímil De La Gramàtica D'en Mates: Estampada A Barcelona Ab La Data De L'any 1468 : Y Notices Ilustratives De La Ceva Celebritat, Escrites Per Eudal heftetKatalansk, 2012