Etterretning: oppdragene, menneskene og faget innbundetNorsk, 2022