Energiproduksjon og energidistribusjon: jordfeil, anlegg og sikkerhet heftetNorsk, 2007