Energetika Mozga I Neyro-Endokrinnye Vzaimodeystviya heftetRussisk, 2012