En moderniserad radio- och tv-lag. SOU 2019:39. Genomförande av ändringar i AV-direktivet : Betänkande från 2018 års AV-utredning (Ku 2018:03) heftetSvensk, 2019

Beskrivelse

Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar. Bland kapitelrubrukerna:
 • Regleringen på radio- och tv-området
 • Förutsättningar för samreglering och självreglering
 • videodelningsplattformstjänster
 • Innehåll som uppmanar till våld, hat eller terroristbrott
 • Skydd av minderåriga och krav på information
 • Audiovisuella kommersiella meddelanden
 • Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 • Främjande av europeiska produktioner
 • Tillsynsmyndigheternas oberoende och effektiva överklagandemekanismer
 • Översyn av radio- och tv-lagen utifrån ett nytt säkerhetsläge
 • Tillståndsperioden för marksänd tv
 • Sanktioner i radio- och tv-lagen

Särskild utredare: Maria Eka

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag!