Eenige Toelichtingen En Bedenkingen Op Des Geleerden Dr. John Bowring's Uit Het Engelsch In Onze Moederspraak: Vertaalde Aanmerkingen Over Soomige Onz heftetNederlandsk, 2011