EDWARD LIVINGSTON YOUMANS INTE Ukjent format, 2017