Dzhek Tigl predstavljaet: Komiksy heftetRussisk, 2019