Die Bouc Van Seden: Een Middelnederlandsch Zedekundig Leerdicht, Na Kausler, Volgens Het Comburger Handschschrift... heftetNederlandsk, 2012