Det stora flygelskjutningen i Shropshire innbundetSvensk, 2018