DeNATSIfikatsija Ukrainy. Strana nevyuchennykh urokov innbundetRussisk, 2018