Den mångfacetterade reformationen innbundetSvensk, 2019