Den Gamle Adels Forfald: Studier Over De Danske Adelsslaegters Uddøen I Det 16. Og 17. Aarhundrede... heftetDansk, 2013