Crashkurs BWL - inkl. Arbeitshilfen online heftetTysk, 2019