CORNELL VETERINARIAN VOLUMES 8 Ukjent format, 2018