Clefyd Alzheimer a Mathau Eraill o Ddementia heftetValisisk, 2019