Chemnitz - Karl-Marx-Stadt und zurück innbundetTysk, 2018