Brieven Van John Bowring, Geschreven Op Eene Reize Door Holland, Friesland En Groningen: Gevolgd Door Iets Over de Hollandsche Taal En Letterkunde Van heftetNederlandsk, 2011