Bolagsstyrning : corporate governance på ren svenska innbundetSvensk, 2012