Bidrag Till K nnedom Om Finlands Natur Och Folk innbundetSvensk, 2010