Bibliotheek Van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers heftetEngelsk, 2009