Bibliotheek Van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers heftetNederlandsk, 2009