BEAUCHAMPE OR THE KENTUCKY TRA Ukjent format, 2019