Barddoniaeth Neu Brydyddiaeth innbundetValisisk, 1930