BABADADA, af-ka Soomaali-ga - Urdu (in arabic script), qaamuus sawiro leh - visual dictionary (in arabic script) heftetSomali, 2019