Axplock ur idéhistorien. 1. Från försokratikerna till Wollstonecraft heftetSvensk, 2006