Axplock ur idéhistorien 1, Från försokratikerna till Wollstonecraft heftetSvensk, 2019