Articles Of The Christian Faith (1863) øvrigEngelsk, 2008