Algemeyne Oprekeninge Van De Huyzen, Collegien, Wooningen, Seminarien Ende Missien Der Gewezene Jesuiten In Alle De Landen Des Werelds... heftetEngelsk, 2011