Äldre svenska frälsesläkter : ättartavlor Bd 1. H. 2 heftetSvensk, 1991