Aktivitetsgrupper med ældre heftetDansk, 2012

Beskrivelse

Aktivitetsgrupper med ældre sætter fokus på, hvordan sundhedsprofessionelle på et styrket vidensgrundlag kan planlægge, udvikle og lede aktivitetsgrupper. Bogen bygger på opfattelsen af, at et godt liv omfatter aktivitet og deltagelse, hvilket netop kan imødekommes via aktivitetsgruppernes sociale og aktivitetsorienterede elementer. I bogen argumenteres for hvorfor aktivitetsgrupper er et værdifuldt tilbud, som har betydning for ældres livskvalitet. Aktivitetsgrupperne kan blandt andet give mulighed for at opretholde identitet, interesser og færdigheder.

Bogen er primært rettet mod ergoterapeuter og social- og sundhedsassistente, men kan også anvendes af andre faggrupper og kan inspirere i forhold til andre målgrupper end ældre.