Aktiehandel på pc heftetDansk, 2001

Beskrivelse

"Danskerne investerer som aldrig før..." siger formanden for Dansk Aktionærforening. Med dette hæfte vil vi gerne give en indføring i den spændende verden, som investering i værdipapirer er. Både den helt nye investor, som aldrig har ejet en aktie før, og den som tidligere har handlet gennem fx banken, vil få gavn af "Aktiehandel på PC". Det er forfatterens mål at lære dig grundbegreberne i handel med værdipapirer via internettet. Samtidig vil han give gode råd om, hvordan du investerer på en fornuftig måde, så risikoen minimeres - og spillet bliver ved med at være sjovt. For handel med værdipapirer er også et spil, hvor der kan tjenes mange penge - og tabes ligeså mange.

Forord
Internettet er en guldgrube Teknisk sikkerhed Forudsætninger
Aktier, investeringsbeviser og obligationer:
Aktier Op og ned Tykke bøger Investeringsbeviser God for begyndere Obligationer Lån penge ud
Københavns Fondsbørs:
Købere, sælgere, vogtere Etik og moral Meddelelser Fondskoder Handelssystemet Fondsbørsens hjemmesider Personlige sider
Handelssystemer på Internet:
Oversigt Omkostninger Direkte handel Strakshandel Gennemsnitshandel Limiteret handel Udenlandske papirer Sådan handler du Et handelssystem
Find informationer om markedet:
Dagblade Bankernes nyhedstjenester Hjemmesider Dansk Aktionærforening Udlandet
Råd og vejledning:
Find de gode investeringsområder Undgå de dårlige
Analysemetoder:
Teori Praksis Eksempler
Foreninger for investorer:
Klubber Aktiespil Invester uden risiko De kendte aktiespil
Skatteregler:
3 års reglen Tab Beskatning Udbytte Fondsaktier Selvangivelse
Sådan kommer du videre:
Litteratur Analyse
Ordliste
Oversigter
Stikordsregister.