Äkta kristendom? Från fornkyrkan till vår tid heftetSvensk, 2007

Beskrivelse

I detta brett upplagda teologiska verk behandlar
Lars Thunberg frågan om vad som är kärnan, vad som kan kallas äkta, vad som skulle kunna beskrivas som huvudsumman av kristen tro. Författaren skriver i förordet: Syftet har förblivit detsamma: att söka se vad som håller kristenheten samlad kring ett centrum, som inte förskingras men likväl har varierande drag beroende av yttre omständigheter och situation. Andra översedda upplagan.