Aineettoman varallisuuden johtamisen ja raportoinnin periaatteet øvrigFinsk, 2002