Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold innbundetNorsk, 2007