Administration af lægemidler heftetDansk, 2005

Beskrivelse

Den praktiske administration af lægemidler er grundig beskrevet fra uddeling af tabletter, applicering af topikale lægemidler til forskellige former for injektioner subkutant, intramuskulært og intravenøst