Å løfte og bli løftet; ta vare på gnisten i deg selv og andre innbundetNorsk, 2020