e-bok

Ytstruktur - Terminologi, kravsättning, mätning

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Ytstruktur är en viktig del av tillverkade detaljers totala geometriska avvikelser, numera behandlade under samlingsnamnet GPS – Geometriska Produktspecifikationer.

Varje ingenjör som arbetar med att konstruera eller tillverka produkter måste ha kunskaper om hur ytor kravsätts och kontrolleras.

Handboken Ytstruktur beskriver de grundläggande geometriska principerna för specificering och kontroll av främst Ytjämnhet och Vågighet.

De vanligaste ytstrukturparametrarna förklaras och exemplifieras. Konventionerna för ritningsangivelser gås igenom. I två avsnitt behandlas konstruktörens och mätteknikerns frågeställningar med exempel. Vanliga mekaniska och optiska mättekniker beskrivs.

Handboken innehåller också de tre grundläggande svenska standarder som behövs för specificering av geometriska ytkrav. Boken vänder sig huvudsakligen till konstruktörer, produktions- och kontrolltekniker.
Titel:
Ytstruktur - Terminologi, kravsättning, mätning
Författare:
SIS VO Industriteknik
Språk:
Svenska
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789171627933
Förlag:
SIS Förlag
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
  • PDF – vattenmärkt
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.