e-bok

Ungdomar i övergångsåldern

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Dagens arbetsliv är inte som gårdagens och inte heller uppväxtvillkoren. I
denna bok söker författarna fånga ungdomars relation till arbete. Hur formulerar
de sina livsprojekt och hur värderar de arbete? Vilka strategier använder de sig
av i sitt yrkesval? Vad betyder det etniska ursprunget för deras möjligheter på
arbetsmarknaden? Vilka för- och nackdelar finns det med olika typer av
ungdomspraktik?
Ungdomars inställning och yttre handlingsutrymme belyses i boken med både
teoretiska reflektioner och undersökningsresultat. Ett stort intresse ägnas de
ungas egna perspektiv och den rationalitet som dessa perspektiv uttrycker.
Boken är avsedd både som kurslitteratur och debattbok om ungdomars villkor.
Den vänder sig till utbildningar med inriktning mot ungdomar, skola och
arbetsliv, samt inom pedagogik, psykologi och sociologi och närbesläktade
kunskapsområden. Boken riktar sig också till yrkesverksamma inom dessa
områden, liksom till var och en som intresserar sig för ungdomars situation.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 1999.
Titel:
Ungdomar i övergångsåldern
Författare:
Rose-Marie Ahlgren
Ulla Arnell Gustafsson
Katrin Goldstein-Kyaga
Språk:
Svenska
Sidor:
142
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789144061054
Förlag:
Studentlitteratur AB
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.