e-bok

The Human Quest: Prospering Within Planetary

Engelska, 2012
Engelska, 2012

Enhanced e-book! Anpassad att läsas i en iPad!

Under de senaste 50 åren har vår ohållbara livsstil börjat sätta stark press på de planetariska processer som understödjer vår välfärd och ekonomisk utveckling. I boken förklaras hur detta har skett. Genom att förena de senaste forskningsrönen med kraftfulla fotografier och upplevelser från den verkliga världen, kombinerar Johan Rockström och Mattias Klum bevis från många olika vetenskapliga discipliner som studerar hur jorden fungerar, liksom förhållandet mellan oss själva och jordens system. Deras illustrationer av verkliga skeenden här på jorden sänder mäktiga budskap från en planet som är föremål för snabba, mänskligt framkallade förändringar, som kan få förödande konsekvenser. E-boken innehåller även exklusivt videomaterial av Mattias Klum.

De första fotografierna av jorden som togs från rymden revolutionerade människors syn på vår egna lilla planet i förhållande till det oändliga universum. Femtio år senare och från jordens yta, ger oss The Human Quest, också med hjälp av fotografier, helt nya insikter i att människan är samhälleligt och ekologiskt sammanvävd med naturen. Utifrån sina egna erfarenheter sammanför författarna konst och vetenskap, och är därigenom bland de första att sammanfatta den fulla komplexiteten i planetens tillstånd, som orsakats av de mänskliga påfrestningarna. De inte bara diagnostiserar problemen, utan tittar också på de olika möjligheter och bevis som bekräftar att en övergång till en hållbar framtid är fullt möjlig.

Till skillnad från någon annan bok i sitt slag, bygger The Human Quest sitt ramverk på det unika perspektivet av en inbördes kombination av nio planetariska gränser: klimatförändringen, havsförsurningen, ozonet i stratosfären, de biogeokemiska faktorerna, den globala färskvattenförbukningen, förändringarna i marksystem, förlusten av biologisk mångfald, kemiska föroreningar, och aerosoler i atmosfären. Vi kan och måste vända dessa nio kurvor i den globala miljöförändringen som driver oss mot katastrofala risker. Och vi måste göra det nu, under det som kan vara det mest avgörande årtiondet i mänsklighetens historia.

Det som står på spel är inget mindre än självaste världen, sådan vi känner den. Med en fundamental förändring i vårt tänkesätt kan mänskligheten lyckas med en övergång till global hållbarhet.

Titel:
The Human Quest: Prospering Within Planetary Boundaries
Författare:
Johan Rockström
Mattias Klum
Språk:
Engelska
Utgiven:
2012-06
ISBN:
9789187173257
Förlag:
Stockholm Text
Format:
e-bok
  • Enhanced epub – vattenmärkt
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.