e-bok

Svenska skrivregler

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Denna bok är Språkrådets rekommendationer för hur man skriver och utformar texter. Svenska skrivregler är ett oumbärligt hjälpmedel för alla som skriver i sitt arbete, i sin utbildning eller för sitt nöjes skull. Denna nya utgåva innehåller
 • utökade och preciserade råd om bl.a. förkortningar, rubriker, citat och anföring, stavning och ordformer, e-brev, punktuppställningar, brev och hälsningsfraser
 • råd om utformning av texttyper som minnesanteckningar och rapporter
 • en lista med rekommenderade former för uttryck som allt fler, alltmer, i dag, häromdagen.
Här finns även regler och råd om sådant som
 • stor och liten bokstav
 • rubriker, stycken och avstavning
 • punktuppställningar, tabeller och diagram
 • allmän grafisk utformning
 • noter, hänvisningar och källförteckningar
 • val av ord- och böjningsformer
 • sifferuttryck och förkortningar
 • kommatering och användning av tecken som tankstreck och kolon
 • alfabetisk sortering av ord och namn i kataloger och listor.

Språkrådet (f.d. Svenska språknämnden) är en del av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet ger ut böcker, forskar om språk och erbjuder kurser och föredrag samt gratis daglig språkrådgivning. Läs mer på språkrådet.se.
Titel:
Svenska skrivregler
Författare:
Språkrådet
Språk:
Svenska
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789147903870
Förlag:
LiberAB
Format:
e-bok
 • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.