e-bok

Socialpsykologins ansikten

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Socialpsykologi är ett komplext ämne innehållande olika synsätt och teorier som vanligen förknippas antingen med psykologi eller med sociologi. Bokens syfte är att belysa den sociologiska relevansen hos olika socialpsykologiska perspektiv, som på olika sätt behandlar individen eller smågruppen, mellanmänskliga relationer eller förhållandet mellan struktur och individ.
Såväl perspektiv som teorier presenteras i termer av socialpsykologiska ledtrådar som är värdefulla att känna till för den som står inför uppgiften att genomföra en egen studie. Presentationerna följs upp av diskussioner, exemplifieringar och liknelser. Ambitionen är att stimulera läsaren till kritisk eftertanke och egna konstruktiva reflektioner över socialpsykologins dåtida, samtida och framtida betydelse för forskning och samhällsutveckling.
Boken är skriven för högskole- och universitetsstuderande, samt praktiker som önskar tillämpa en socialpsykologisk ansats på ett socialt fenomen.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2005.
Titel:
Socialpsykologins ansikten
Författare:
Gunnar Augustsson
Språk:
Svenska
Sidor:
150
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789144062815
Förlag:
Studentlitteratur AB
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.