e-bok

Socialpsykologi

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Den moderna socialpsykologin tar sin utgångspunkt i formeln "individ/samhälle", men handlar i första hand varken om individer eller samhällen, utan om snedstrecket mellan individ och samhälle. Social-psykologi är därför av nödvändighet en tvärvetenskaplig disciplin. Den uppmanar till ett kreativt, spontant, konstnärligt och sublimt sätt att förhålla sig till de komplexa processer som utspelar sig mellan de positioner vi ofta kallar "individ" och "samhälle". Den socialpsykologi som presenteras i den här boken nöjer sig inte med att på sedvanligt sätt redogöra för socialpsykologiska teorier och begrepp, utan uppmanar även läsaren att utveckla ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt till formeln "individ/samhälle". Det moderna projekt som presenteras innebär ett ständigt ifrågasättande och utvecklande av de tankemodeller och begrepp vi använder för att förstå "människa/ samhälle".
I den första delen av boken får vi följa utvecklingen av den moderna socialpsykologin från Georg Simmel och Chicagoskolan via Erving Goffman, Herbert Marcuse, G.H. Mead, Norbert Elias och Walter Benjamin till Anthony Giddens och Zygmunt Bauman. Den andra delen av boken ger en god inblick i ett antal för socialpsykologin centrala teman, som främlingskapets socialpsykologi, narcissism, kroppens socialpsykologi, ungdomskultur, globalisering och identitet samt medialisering och reflexivitet.
Boken riktar sig till universitets- och högskoleutbildningar inom samhällsvetenskap och humaniora.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 1999.
Titel:
Socialpsykologi
Författare:
Thomas Johansson
Språk:
Svenska
Sidor:
358
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789144061993
Förlag:
Studentlitteratur AB
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.