e-bok

Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Trots en lagstadgad religionsfrihet möter religiösa minoriteter ibland svårigheter och bristande förståelse när de vill utöva sin tro i Sverige. Svårigheten att få utöva religiös tro handlar ibland om en konflikt mellan gällande lagstiftning, då och då om bristande tolerans eller avsaknad av kunskap. Inte sällan anar man diskriminering och fördomar. Den här boken belyser det motstånd och den intolerans som troende människor möter i en sekulär omgivning.

Författarna utgår från konkreta problem, till exempel religiösa högtider, klädnormer, kost och religiös slakt samt rätten att få bygga moskéer. Ett kapitel ägnas åt diskussionerna kring konfessionella skolor och religionens roll i skolundervisningen. Mot en historisk bakgrund och med internationella utblickar resonerar författarna kring de faktiska förutsättningarna för religiösa människor att få utöva sin tro i dagens Sverige. Därmed önskar de ge läsarna underlag för diskussion och egna ställningstaganden.

Boken vänder sig till dem som studerar etnologi, invandrarkunskap, religionsvetenskap, samhällskunskap och till blivande lärare. Den kan också läsas av alla som arbetar med eller intresserar sig för minoriteter, ekumenik, samfundsfrågor och samhällsplanering.
Titel:
Religionsfrihet i Sverige: om möjligheten att leva som troende
Författare:
Pia Karlsson (red.)
Språk:
Svenska
Sidor:
127
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789144032566
Förlag:
Studentlitteratur AB
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.