e-bok

På jakt efter livets essens: om spekulerande

Svenska, 2011
Svenska, 2011
Denna bok beskriver och analyserar grundskolebarns attityder till livet. Vad är de rädda för och vad längtar de efter? Hur är barnens attityder till kamrater och till Gud? Kanske är det så att morgondagens folkliga religion kan skönjas i barnens gudsförhållande.

I boken jämförs attityder insamlade under en tioårsperiod och särskild hänsyn tas till omvärldshändelser i när- och fjärrområde. Författaren undersöker vad barnen vet om de vuxna – om de vuxnas rädsla och ensamhet, om deras glädje. Ett kapitel redovisar barnens syn på världens alla orättvisor. Hur ser framtiden ut? Vad tror barnen att de vuxna tycker? Författaren för fram barnen som en förändrande kraft och ger förslag på en framtidsdidaktik som bygger på andlighet, känslor och kärlek.

Boken är främst avsedd för lärarutbildningen och för yrkesverksamma lärare, men är även lämplig för andra utbildningar där fördjupad kunskap om barns tankar är nödvändig. Boken är en guldgruva för alla som är intresserade av hur framtidens vuxna spekulerar.
Titel:
På jakt efter livets essens: om spekulerande grundskolebarn
Författare:
Roland Hallgren
Språk:
Svenska
Sidor:
160
Utgiven:
2011-11
ISBN:
9789144024509
Förlag:
Studentlitteratur AB
Format:
e-bok
  • PDF – Adobe DRM
Surfplatta
Läsplatta
Smartphone
Läggs vid köp i ditt bibliotek och kan läsas med vår app på iPhone, iPad och Letto. För Android och andra enheter, klicka här.